Banner Xor Pc1
Banner Vertu Pc
Metavertu Banner 2023
Banner Vertu Mobile

METAVERTU

New phone Vertu 2023

-12%
90.000.000  79.000.000 
-13%
159.000.000  138.000.000 
-12%
90.000.000  79.000.000 
-15%
100.000.000  85.000.000 
-12%
90.000.000  79.000.000 
Xem tất cả METAVERTU

VERTU SIGNATURE S

Xem tất cả điện thoại Vertu

VERTU QUEST, ASCENT, AYXTA

Xem tất cả điện thoại Vertu

ĐIỆN THOẠI XOR

458.000.000 
-6%
315.000.000  295.000.000 
-6%
156.000.000  146.000.000 
-6%
156.000.000  146.000.000 
-5%
196.000.000  186.000.000 
-6%
156.000.000  146.000.000 
Xem tất cả Điện thoại XOR

Vertu Chính Hãng Đủ Mẫu

Youtube Thanh Vertu